Skupinová žaloba

proti kartelu výrobců nákladních vozidel

Kompenzace pro kupce nákladních vozidel bez rizika a bez námahy

Vaše náhrada

V případě úspěchu možná více než 10 000 eur za vozidlo.

Bez rizika

Skupinová žaloba je námi plně financována. Provizi dostaneme pouze v případě úspěšného vymožení.

Bez námahy

LitFin Vás provede celým procesem. Bez jakékoliv námahy.

Naše nabídka

hand shake

Společnosti, které si v období od 10/2005 do 12/2014 zakoupily nebo pronajaly těžká nebo středně těžká nákladní vozidla od výrobců Daimler, MAN, Volvo/Renault, DAF, Iveco nebo Scania, mají šanci získat značnou částku odškodnění ve výši několika tisíc eur.

Poškozeným společnostem nabízí LitFin bezrizikovou účast v soudním řízení v Německu nebo atraktivní možnost odkupu. Naše nabídka klientům je založena na výběru mezi dvěma alternativami:

Financování soudního sporu: LitFin přebírá veškeré náklady a provizi obdržíme pouze v případě úspěšného vymožení.

Pro majitele nákladního vozidla to znamená:

-Delší proces

-Vyšší možná náhrada

Odkup pohledávek: Pokud nejste ochotni čekat nebo nevěříte, že rozhodnutí bude příznivé, můžeme se s vámi dohodnout na odkupu vašich pohledávek.

Pro majitele nákladního vozidla to znamená:

-Okamžitá náhrada

-Žádné čekání na konečné rozhodnutí soudu

Kartel výrobců nákladních vozidel

trucks on highway

Dvěma rozhodnutími z července 2016 a září 2017 uložila Evropská komise největším evropským výrobcům nákladních vozidel Daimler, MAN, Volvo/Renault, DAF, Iveco a Scania rekordní pokuty v celkové výši přibližně 3,8 miliardy eur.

V období od roku 1997 do přibližně začátku roku 2011 uzavírali výrobci v rozporu s právem na ochranu hospodářské soutěže dohody o cenách a hrubém zvýšení cen těžkých a středně těžkých nákladních vozidel, která vyráběli a prodávali v rámci evropského hospodářského prostoru. Členové kartelu navíc uzavírali dohody o harmonogramu a převodu nákladů na emisní normy Euro 3 až 6.

MAN jako klíčový svědek kartel ohlásil. Výrobci nákladních vozidel obvinění přiznali a v rámci narovnání přijaly pokuty uložené Evropskou komisí. Scania je jediným výrobcem, který se pokutě u evropských soudů doposud brání.

Naše skupinová žaloba v Německu a Nizozemsku

LitFin úspěšně vede skupinovou žalobu v Nizozemsku, kde jsme podali žaloby za více než 25 000 nákladních vozidel. Bohužel podle nizozemského práva jsou nároky s největší pravděpodobností již promlčeny, ale LitFin se rozhodl dát poškozeným další šanci a bude uplatňovat nároky na náhradu v Německu.

LitFin podá žalobu v Německu. Německé soudy jsou jedny z nejčastěji využívaných soudů pro soutěžní žaloby na náhradu škody. Oproti jiným jurisdikcím Německý nejvyšší soud již vydal příznivé částečné rozhodnutí ve věci kartelu výrobců nákladních vozidel (rozsudek KZR 35/19). Pokud se tedy rozhodnete pro spolupráci s námi a máte platnou smlouvu, můžete získat odškodnění za jeden až dva roky.

Naše soudní řízení vede renomovaná advokátní kancelář MMG Rechtsanwaltsegesellschaft z Mnichova (www.mmg-bg.de)

skyscrapers

Účast v naší skupinové žalobě

handshake

Účast na našem soudním sporu v Německu je snadná:

  • Vyberte si mezi možnostmi odkupu pohledávky nebo financování soudního sporu. 
  • Předložte nám doklady o koupi/pronájmu Vašich vozidel.

O vše ostatní se postaráme.

Dávejte však pozor!

Podle německých zákonů se rozsah nákladních vozidel, za které lze požadovat náhradu, každý měsíc zmenšuje. Proto je nejlepší uplatnit Váš nárok co nejdříve, abyste získali přístup k co nejširšímu časovému období.

Často kladené dotazy

Kdo je LitFin?

Společnost LitFin se specializuje na financování soudních sporů v komplexních právních sporech, zejména v řízeních o náhradu škody způsobené porušením soutěžních pravidel.

Máme rozmanité portfolio klientů. Naši klienti sahají od malých podniků až po velké mezinárodní korporace, pocházejí z nejrůznějších odvětví a pokrývají celou Evropu. Kromě případu kartelu výrobců nákladních vozidel financujeme i další projekty, například případ německého mýta nebo případ kartelu výrobců pesticidů.

Co LitFin nabízí?

Nabízíme vám spolehlivé a ověřené soudní řízení v Německu, které je rychlé a účinné. Náš případ kartelu výrobců nákladních vozidel v Nizozemsku je jedním z největších soudních sporů proti tomuto kartelu v Evropě s objemem více než 250 milionů eur.

Žaloba, kterou v současné době připravujeme v Německu, bude těžit z našeho vedení v probíhajících řízení a z našich nabytých zkušeností. Naši německou žalobu vede renomovaná advokátní kancelář MMG Rechtsanwaltsgesellschaft.

Proč LitFin žaluje v Německu?

Německý soudní systém byl označen za jeden z pěti nejefektivnějších soudních systémů na světě (WorldJusticeProject). Rozsudky německých soudů jsou známé svou účinností a vykonatelností.

Podle nizozemského práva je případ kartelu výrobců nákladních vozidel promlčen. To platí i pro mnoho dalších zemí EU. V Německu však promlčecí lhůta uplyne až 03/2022. Jedná se tedy o jednu z posledních jurisdikcí, kde mohou majitelé nákladních vozidel ještě získat náhradu.

Náš soudní spor vede renomovaná kartelová advokátní kancelář MMG Rechtsanwaltsgesellschaft, která disponuje mnoha zkušenými odborníky na soudní spory a soutěžní právo v Německu.

Proč vůbec potřebuji skupinovou žalobu, místo abych případ předal svému vlastnímu advokátovi?

Žaloba je nadějná pouze tehdy, pokud na ni dohlížejí specializovaní právníci a ekonomové zabývající se hospodářskou soutěží. Takoví specialisté jsou velmi drazí (obvykle šestimístné částky za řízení), proto se ojedinělá žaloba obvykle vyplatí jen v případě velmi vysokých částek náhrad.

Žaloby jednotlivých drobných zákazníků proti kartelu výrobců nákladních vozidel, které v Německu zatím neuspěly, byly často vedeny nespecializovanými advokátními kancelářemi. Pokud se navíc obrátíte přímo na advokáta, obvykle zaplatíte vysoké náklady za právní zastoupení.

Jaké jsou výhody spolupráce s LitFin?

  1. Žaloba bude podána u německých soudů, které jsou známé tím, že vydávají velmi účinné a vykonatelné rozsudky.

  2. Promlčecí lhůty v Německu jsou velkorysejší než v jiných jurisdikcích. Proto lze v Německu stále uplatňovat řadu nároků, které již jinde, například v Nizozemsku, zanikly.

  3. Žalobu zastupuje renomovaná a specializovaná advokátní kancelář MMG Rechtsanwaltsgesellschaft. Odborníci z MMG Rechtsanwaltsgesellschaft mají zkušenosti se soutěžním právem a jsou obeznámeni s případem samotným.

  4. Žalobu financuje zavedený poskytovatel financování soudních sporů (LitFin) za atraktivních podmínek spoluúčasti.

  5. Vzhledem k povaze financování soudních sporů je tento proces pro klienta bez rizika. V případě nepříznivého rozsudku se LitFin postará o veškeré náklady soudního řízení a klient nic neplatí.

Kdy LitFin plánuje skupinovou žalobu podat?

Společnost LitFin plánuje podat žalobu v prvním čtvrtletí roku 2022.

Kdy můžete očekávat odpověď od německého soudu?

Tyto procesy trvají pravidelně 2-3 roky. Zkušenosti ukazují, že často je dosaženo mimosoudní dohody dříve, než skončí samotné soudní řízení. Zejména tato krátká doba trvání procesu je jednou z hlavních výhod našeho řízení v Německu, protože německé soudy jsou s případem kartelu nákladních vozidel již obeznámeny.

Co se stane po registraci u LitFin?

Budeme vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem domluvíme s Vámi online schůzku. Probereme s vámi postup a podrobnosti procesu. Poté obdržíte všechny relevantní informace a dokumenty v písemné podobě, abyste se mohli rozhodnout, zda se k žalobě připojíte, nebo nám své nároky postoupíte.

Jaký je další krok po odeslání dokumentů?

Dokumenty, které od vás obdržíme, zkontrolujeme z hlediska úplnosti a věrohodnosti. Pokud nebudeme mít žádné pochybnosti, Vaše nároky buď zahrneme do naší žaloby, nebo je odkoupíme za dohodnutou cenu za kamion, dle vaší volby. O stavu řízení vás samozřejmě budeme průběžně informovat.

Registrace byla ukončena

LITFIN NL B.V.

Strevelsweg 700, 700-303, 3083 AS Rotterdam, Nizozemsko | anfrage@lit-fin.eu

Copyright © 2022