Ryhmäkanne

kuorma-autokartellia vastaan

Ryhmäkanne kuorma-autokartellia vastaan

Korvaus kuorma-auton ostajille ilman riskiä ja vaivaa

Korvauksesi

Mikäli kanne menestyy, mahdollisuus jopa yli 10 000 euron korvaukseen/kuorma-auto.

Ei riskiä

Ryhmäkanteemme on 100 % rahoitettu. Provisio maksetaan vain, mikäli kanne menestyy.

Vaivatonta

LitFin opastaa sinut koko prosessin läpi. Prosessi on vaivaton sinulle.

Tarjouksemme

hand shake

Yrityksillä, jotka ostivat tai tekivät leasing sopimuksen koskien raskaita tai keskiraskaita kuorma-autoja valmistajilta Daimler, MAN, Volvo / Renault, DAF, Iveco tai Scania 10/2005-12/2014 välisenä aikana, on mahdollisuus huomattavaan, jopa usean tuhannen euron korvaukseen.

LitFin tarjoaa asianomaisille yrityksille riskittömän mahdollisuuden osallistua ryhmäkanteeseen Saksassa. Vaihtoehtoisesti yritys voi valita houkuttelevan lunastusmahdollisuutemme.

Asiakkaamme voivat valita kahden vaihtoehtoisen tarjouksemme välillä:

 1. Korvausvaatimustesi rahoittaminen: LitFin vastaa kaikista korvausprosessin aiheuttamista kustannuksista, sekä koko prosessin hallinnasta ja saa palkkion vain kanteen onnistuessa.

  Kuorma-auton omistajalle tämä tarkoittaa:

  • Pidempää prosessia
  • Korkeampaa mahdollista kompensaatiota

 2. Vaatimustesi ostaminen: Jos et ole valmis odottamaan tai et usko, että päätös on myönteinen, voimme sopia vaateesi ostamisesta sinulta.

  Kuorma-auton omistajalle tämä tarkoittaa:

  • Taattu korvaus heti
  • Et odota lopullista tuomioistuimen päätöstä

Kuorma-auto kartelli

trucks on highway

Euroopan komissio määräsi kahdella päätöksellään heinäkuussa 2016 ja syyskuussa 2017 ennätykselliset, yhteensä noin 3,8 miljardin euron sakot suurille eurooppalaisille kuorma-autovalmistajille Daimlerille, MAN:lle, Volvo / Renault:lle, DAF:lle, Ivecolle ja Scanialle.

Vuoden 1997 ja vuoden 2011 alun välisenä aikana valmistajat tekivät kilpailulain vastaisia ​​sopimuksia valmistamiensa ja Euroopan talousalueella myymiensä raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen hinnoista ja bruttohinnankorotuksista. Lisäksi kartellin jäsenet sopivat Euro 3-6 päästösuojastandardien aikataulusta sekä kustannusten siirrosta.

MAN paljasti kartellin avaintodistajana. Kuorma-autojen valmistajat ovat myöntäneet syytökset ja hyväksyneet sakot sovintomenettelyssä Euroopan komission kanssa. Scania on ainoa valmistaja, joka edelleen nostaa haasteita sakosta Eurooppalaisissa tuomioistuimissa.

Haasteemme Saksassa ja Alankomaissa

LitFin johtaa menestyksekkäästi ryhmäkannetta kuorma-autokartellia vastaan Alankomaissa, jossa esitimme vaatimuksia yli 25 000 kuorma-autosta. Valitettavasti Alankomaiden lain mukaan vaateet ovat todennäköisesti jo vanhentuneet, mutta LitFin päätti antaa asiakkaille uuden mahdollisuuden vaatia korvausta Saksassa.

LitFin on aloittamassa oikeudenkäynnin Saksassa. Saksalaiset tuomioistuimet ovat yksi yleisimmin käytetyistä tuomioistuimista kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausvaatimuksissa. Muista lainkäyttöalueista poiketen, Saksan korkein oikeus on jo antanut myönteisen osittaispäätöksen kuorma-autokartellia koskien (tuomio KZR 35/19). Siten, mikäli päätät liittyä kanteeseemme ja sinulla on voimassa oleva sopimus, saatat saada korvauksen vuoden tai kahden kuluessa.

Oikeudellisia toimiamme johtaa tunnettu lakitoimisto MMG Rechtsanwaltsegesellschaft Münchenistä (www.mmg-bg.de).

skyscrapers

Osallistuminen ryhmäkanteeseemme

handshake
Osallistuminen ryhmäkanteeseemme Saksassa on helppoa:

  • Valitse kahden vaihtoehtomme välillä; vaatimustesi ostaminen tai vaatimuksen rahoittaminen.
  • Toimita meille tiedot ostamastasi ajoneuvosta tai ajoneuvon leasing-sopimuksesta.
 

Me huolehdimme kaikesta muusta.

Huomioi kuitenkin!

Saksan lain mukaisesti korvattavien kuorma-autojen valikoima pienenee kuukausittain. Siksi on tärkeää lähettää hakemuksesi mahdollisimman pian, jotta vaateita voidaan esittää mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta.

Frequently asked questions

Mikä on LitFin?

LitFin on monimutkaisiin oikeudellisiin riita-asioihin ja erityisesti kilpailuoikeudellisiin vahinkomenettelyihin erikoistunut oikeudenkäyntien rahoittaja.

Asiakasportfoliomme on monipuolinen. Meillä on asiakkaina niin pienyrityksiä, kuin kansainvälisiä suuryrityksiäkin useilta eri toimialoilta kattaen koko Euroopan. Kuorma-autokartellitapauksen lisäksi rahoitamme myös muita kanteita, kuten kanteet koskien Saksan tietulleja ja torjunta-ainekartellia.

LitFin on rakenteeltaan yksityinen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jonka varallisuus on 100 miljoonaa euroa. LitFin on rekisteröity Tšekin keskuspankkiin Prahassa.

Vain kolme vuotta perustamisestaan LitFin sai sijoituksen Chamber and Partners Litigation Funding -oppaassa.

Siten kuulumme EU:n parhaiden rahoittajien joukkoon. Lisätietoja osoitteessa Litfin.co.uk.

Mitä LitFin tarjoaa?

Tarjoamme sinulle luotettavan ja testatun oikeudenkäyntimenettelyn Saksassa, joka on nopea ja tehokas. Kuorma-autokartellikanteemme Alankomaissa on yksi suurimmista kuorma-autokartellin vastaisista oikeudenkäynneistä Euroopassa, volyymiltaan yli 250 miljoonaa euroa.

Saksassa parhaillaan valmistelemamme oikeudenkäynti hyötyy näistä meneillään olevista kanteistamme, sekä jo hankkimastamme kokemuksesta. Saksan kannettamme hoitaa tunnettu lakitoimisto MMG Rechtsanwaltsgesellschaft.

Miksi LitFin nostaa kanteen Saksassa?

Saksan tuomioistuinjärjestelmä on nimetty viiden parhaan joukkoon maailman tehokkaimpien oikeusjärjestelmien parissa (WorldJusticeProject). Saksan tuomioistuinten tuomioiden tiedetään olevan tehokkaita ja täytäntöönpanokelpoisia.

Alankomaiden lain mukaan kuorma-autokartellikanne on vanhentunut. Näin on myös monissa muissa EU-maissa. Saksassa kanneaika kuitenkin päättyy vasta maaliskuussa 2022. Siten Saksa on yksi viimeisistä lainkäyttöalueista, joissa kuorma-autojen omistajien on edelleen mahdollista saada korvauksia.

Kannettamme johtaa tunnettu kartellilakitoimisto MMG Rechtsanwaltsgesellschaft, jossa työskentelee useita Saksan riita-ja kilpailuoikeuden asiantuntijoista.

Miksi edes tarvitsen ryhmäkanteen sen sijaa, että nostaisin kanteen oman asianajajani kautta?

Kanne on menestymisen kannalta lupaava vain, jos sitä valvovat erikoistuneet lakimiehet ja kilpailuekonomistit. Tällaiset asiantuntijat ovat erittäin kalliita (yleensä 6 numeroisia summia), minkä vuoksi yksittäinen korvausvaatimus on yleensä kannattava vain hyvin suurien korvausten kohdalla. Yksittäisten, pienten asiakkaiden oikeudenkäynnit kuorma-autokartellia vastaan, jotka aiemmin epäonnistuivat Saksassa, toteutettiin pääasiassa erikoistumattomien lakitoimistojen toimesta. Lisäksi, mikäli kanne hoidetaan asianajan kautta, joutuu asiakas yleensä maksamaan korkeat asianajajakulut.

Mitä etuja LitFinin kanssa työskentelystä on?

 1. Kanne pannaan vireille saksalaisissa tuomioistuimissa, joiden tiedetään antavan erittäin tehokkaita ja täytäntöönpanokelpoisia tuomioita.

 2. Saksassa kanteiden vanhentumisaika on pidempi, verrattuna muihin lainkäyttöalueisiin. Lukuisia, jo muualla, kuten Alankomaissa, vanhentuneita kanteita, voidaan siis edelleen nostaa Saksassa.​

 3. Kannetta edustaa tunnettu, alaan erikoistunut asianajotoimisto MMG Rechtsanwaltsgesellschaft. MMG Rechtsanwaltsgesellschaftin asianajajat ovat kokeneita, kuorma-autokartellin tapaukseen perehtyneitä kilpailulainsäädännön asiantuntijoita.​

 4. Kanteen rahoittaa vakiintunut oikeudenkäyntirahoittaja (LitFin) houkuttelevin osallistumisehdoin.​

 5. Oikeudenkäyntirahoituksen luonteesta johtuen prosessi on asiakkaalle riskitön. Kielteisen tuomion tapauksessa LitFin vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista, eikä asiakas maksa mitään.

Milloin LitFin aikoo nostaa ryhmäkanteen?

LitFin aikoo nostaa kanteen vuoden 2022 ensimmäisellä 
neljänneksellä.

Milloin voit odottaa vastausta Saksan tuomioistuimelta?

Tällaiset oikeuskäsittelyt kestävät yleisesti 2-3 vuotta. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että sopimukseen päästään usein etukäteen. 
Erityisesti prosessin nopeus on yksi Saksassa käytävien 
oikeustapausten tärkeimmistä eduista, sillä Saksan tuomioistuimet 
tuntevat kuorma-autokartellin tapauksen jo entuudestaan. 

Mitä tapahtuu rekisteröidyttyäni LitFiniin?

Otamme sinuun yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse ja sovimme online tapaamisen puhelimitse. Käymme läpi prosessin ja menettelyn yksityiskohdat. Saat tämän jälkeen kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat kirjallisena, jotta voit päättää, liitytkö kanteeseen vai myytkö vaatimukset suoraan meille.

Mitä tapahtuu lähetettyäsi asiakirjat?

Rekisteröinti on suljettu

LITFIN NL B.V.

Strevelsweg 700, 700-303, 3083 AS Rotterdam, Alankomaat | anfrage@lit-fin.eu

Copyright © 2022